FAU

9A Klassekontakt: Ranveig Køber     

ranveig.kober@osloskolen.no

9A Vara: Nadeem Raza Shah

ashaz@live.no

9B Klassekontakt: Ragnhild Juvik

ragnhild.juvik@gmail.com

9B Vara: Camilla R Hansen

camillarokic@gmail.com

9C Klassekontakt: Kate Tveit   

kate-tv@hotmail.com    

9C Vara: Pat Torgeirson

pat.torgeirson@storebrand.no

9D Klassekontakt: Gina Gurrik Asper  

g.gurrik@gmail.com

9D Vara: Maria Sheikh

mariausman@hotmail.com

9E Klassekontakt: Maiken Høyert  

maiken.hoyert@gmail.com

9E Vara: Olav R Røvær

o2mas@outlook.com

10A Klassekontakt: Kristi H. Haga   

kristihh75@yahoo.no

10A Nestleder: Taiba Hussain

roha2003@hotmail.com

10B Klassekontakt: Bente C Grambo

bente.carol@grambo.name

10B Vara: Hege Aune-Tangen

hegeaunetangen@gmail.com

10C Klassekontakt: Elisabeth Steingrimsdottir 

elisas2003@osloskolen.no

10C Vara : Bente Frantzen

bentefran@hotmail.com

10D Klassekontakt: Sadia Akhtar

akhtar-sadia@outlook.com

10D Vara: Zarina Rashid

z-r50@hotmail.com

10E Klassekontakt:Shazia Ghazanfar

sadia_akhtar84@hotmail.com

10E Vara: Hilde Volden

hilde_volden@hotmail.com

8A Klassekontakt: Thomas Salamonsen

th-salam@online.no

8A Vara: Ingunn S Jensen

ingunn.s.jensen@hotmail.com

8B FAU leder: Anne Cecilie Winther

ac@oslokru.no

8B 1.vara: Lene Marie Skeie

lene@nettnyheter.net

8B 2.vara: Samya Ansar

samya.ansar05@gmail.com

8C Klassekontakt: Arezo Ershadi

arezo22@yahoo.com

8C Vara: Sanda Lund

sandalund@gmail.com

8D Klassekontakt: Ermina Dedovic

erdea007@osloskolen.no

8D Vara: Haneef Awan

haneef.awan@ieee.org

8E Klassekontakt: 

 

8E Vara: Alba De sousa Carvalho

albahoksnes@hotmail.no

 

Kontakt: ac@oslokru.no

Oslo kommunale foreldreutvalg

Fremtidige møterVelkommen! 


Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Retningslinjer klasseturer 10.trinn