FAU


10A
Ranveig Køber
Klassekontakt
95145930
ranveig_kober@yahoo.no

10A
Ikram Elmokadem
Vara
40100633
ttmicro.i@gmail.com
 
10B
Ragnhild Juvik
Klassekontakt
92204440
ragnhild.juvik@gmail.com
 
10B
Camilla Rokic Hansen
Vara
45272157
camillarokic@gmail.com
 
10C
Pat Torgeirson
Klassekontakt
97778833
pat.torgeirson@storebrand.no
 
10C
Samira usman
Vara
91197416
83samira@gmail.com
 
10D
Gina Gurrik Asper
Klassekontakt
91823728
g.gurrik@gmail.com
 
10D
Maria Sheikh
Vara
98648079
mariausman@hotmail.com
 
10E
Brita Rundhaug Røvær
Klassekontakt
41356944
brundhaug@outlook.com
 
10E
Thomas Rundhaug Røvær
Vara
90771331
o2mas@outlook.com
 
8A
Heidi L Aubert
Klassekontakt
93438505
heidilaubert@gmail.com
 
8A
Shazia Ghazanfar
Vara
46059750
shazia.ghazanfar@gmail.com
 
8B
Angela Eidaker Al Haseem
Klassekontakt
45672231
angela.haseem@osloskolen.no
 
8B
Eva H Frammer
Vara
47328517
ehamren@yahoo.no
 
8C
Ayesha
Klassekontakt
92265959
ayeshanorge@yahoo.no
 
8C
Kari
Vara
90084292
kari.rote@gmail.com
 
8D
Tanzila Gagieva
Klassekontakt
40055884
tansilag@hotmail.com
 
8D
Hanane Affi
Vara
99895066
rami2007@hotmail.no
 
8E
Kalle Greek
Klassekontakt
91689201

8E
Charlotte Røder Tvedt
Vara
92436115
 
9A
Thomas Salamonsen
Klassekontakt
97576847
th-salam@online.no
 
9A
Adeel Malik
Vara
93290029
malik_boy@hotmail.com
 

9B
Abab M Hassan
Klassekontakt
48049990
canabafrax@hotmail.com

 

9B
Gulfer Gence
Vara
40561905
gulfer.gence@hotmail.com

 

9C
Anne Cecilie Winther
Leder FAU
95116267
ac@oslokru.no
 
9C
Lene Marie Skeie
Vara
90762366
lene@nettnyheter.net
 
9D
Kibrije Dogani
Klassekontakt
46270525
kidoa006@osloskolen.no
 
9D
Prezemyslaw Bednarowska
Vara
99869045


 
postmottak.fau.lofsrud@gmail.com
 
Sosial gruppe
Mette Winther Ottosson
91190248
mette.ottosson@satselixia.no


Arne Valland
45000845
Melita Ringvold
95121983
Samye Ansar
47760000
samya.ansar@gmail.com
 

Fremtidige møterVelkommen! 


Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Retningslinjer for 10 trinn

Retningslinjer for klassefest

Retningslinjer for klassekasse