Hovedseksjon

Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og helse

Du skal få muligheten til å delta i mange ulike fysiske aktiviteter og idretter. Du skal lærer mer om førstehjelp. Du skal lærer mer om ernæring og sunne matvaner. Du skal få fysiske utfordringer og positive opplevelser på idrettsbanen og i naturen.

Faget henter inspirasjon fra kroppsøving, mat & helse og naturfag.