Eksamen 2020

SKRIFTLIG EKSAMEN

Skriftlig eksamen (hver elev kommer opp i ett av disse fagene – OBS! Norsk regnes som ett fag)

Fredag

15.05

Opplysning om trekkfag kl. 09.00 – ALLE møter senest kl. 08.45 i klasserommet

Tirsdag

19.05

Matematikk

Onsdag

20.05

Engelsk

Tirsdag

26.05

Norsk hovedmål (bokmål)

Onsdag

27.05

Norsk sidemål

 


MUNTLIG EKSAMEN

Muntlig eksamen (hver elev kommer opp i en av disse puljene/dagene)

Mandag

08.06

Opplysning om trekkfag pulje 1 – ALLE møter kl. 08.45

Tirsdag

09.06

Elever i pulje 1 får oppgaven, obligatorisk forberedelsesdag

Onsdag

10.06

Muntlig eksamen pulje 1

Fredag

12.06

Opplysning om trekkfag pulje 2 – elevene møter på klasserommet 08.45

Mandag

15.06

Elevene får oppgaven, obligatorisk forberedelsesdag

Tirsdag

16.06

Muntlig eksamen pulje 2

 

Lenker til hjemmesiden.docx

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig Kristin Haugli, assisterende rektor.

 

Informasjonsskriv om eksamen