Hovedseksjon

Eksamen 2022

SKRIFTLIG EKSAMEN  Kunngjøring av trekk. ALLE møter senest kl. 08.45

Skriftlig eksamen (hver elev kommer opp i ett av disse fagene – OBS! Norsk regnes som ett fag)

Onsdag 18.05 Torsdag 19.05

 

 

Forberedelsesdag engelsk
Forberedelsesdag norsk

Fredag 20.05

 

Norsk hovedmål

Mandag 23.05

 

Norsk sidemål

Torsdag 19.05

 

Engelsk 

Tirsdag 24.05   Matematikk

   


MUNTLIG EKSAMEN

Muntlig eksamen (hver elev kommer opp i en av disse puljene/dagene)

Mandag 30.05

 

Opplysning om trekkfag pulje 1 – ALLE møter kl. 08.45

Tirsdag 31.05

 

Elever i pulje 1 får oppgaven, obligatorisk forberedelsesdag

Onsdag 01.06

 

Muntlig eksamen pulje 1

Onsdag 08.06

 

Opplysning om trekkfag pulje 2 – elevene møter på klasserommet 08.45

Torsdag 09.06

 

Elevene får oppgaven, obligatorisk forberedelsesdag

Fredag 10.06

 

Muntlig eksamen pulje 2

 

Lenker til hjemmesiden.docx

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig Kristin Haugli, assisterende rektor.

 

Informasjonsskriv om eksamen