Eksamen 2021

SKRIFTLIG EKSAMEN  Kunngjøring av trekk onsdag 12.mai kl. 09. ALLE møter senest kl. 08.45

Skriftlig eksamen (hver elev kommer opp i ett av disse fagene – OBS! Norsk regnes som ett fag)

Tirsdag Torsdag

18.05

20.05

Forberedelsesdag

Forberedelsesdag

Onsdag

19.05

Norsk hovedmål

Torsdag

20.05

Norsk sidemål

Fredag

21.05

Engelsk

Tirsdag 25.05 Matematikk

   


MUNTLIG EKSAMEN

Muntlig eksamen (hver elev kommer opp i en av disse puljene/dagene)

Fredag

04.06

Opplysning om trekkfag pulje 1 – ALLE møter kl. 08.45

Mandag

07.06

Elever i pulje 1 får oppgaven, obligatorisk forberedelsesdag

Tirsdag

08.06

Muntlig eksamen pulje 1

Onsdag

11.06

Opplysning om trekkfag pulje 2 – elevene møter på klasserommet 08.45

Torsdag

14.06

Elevene får oppgaven, obligatorisk forberedelsesdag

Fredag

15.06

Muntlig eksamen pulje 2

 

Lenker til hjemmesiden.docx

Spørsmål vedrørende eksamen stilles til eksamensansvarlig Kristin Haugli, assisterende rektor.

 

Informasjonsskriv om eksamen