Ledelse og ansatte

Trond

Rektor:

Trond Nilsen
Tlf: 909 77 664
trond.nilsen@ude.oslo.kommune.no

 

Kristin Haugli

Assisterende rektor og ansvarlig leder for 10. trinn

Kristin Haugli
Tlf: 907 28 988
kristin.haugli@ude.oslo.kommune.no

John

Inspektør: ansvarlig leder for 8. trinn

John Ingvald Betsi
Tlf: 992 71 370
john.ingvald.betsi@ude.oslo.kommune.no

 

Kontorleder May-Britt Svendstad
Kontorleder:

May-Britt Svendstad
Tlf: 22 76 49 60
may-britt.svendstad@ude.oslo.kommune.no

Sekretær Inger Kari Gaarder
Sekretær:

Inger-Kari Lie Gaarder
Tlf: 22 76 49 60
inger-kari.lie.gaarder@ude.oslo.kommune.no 

Rådgivere:

Rådgiver Lise
Lise Solstad  (Rådgiver for 8A, 8B, 9A, 9D, 10A, 10C og 10E)
Tlf: 906 50 637
lise.solstad@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver Cecilie Haneborg Hasle
Cecilie Haneborg Hasle (Rådgiver for 8C, 8D, 8E, 9B, 9C, 9E, 10B og 10D)
Tlf: 905 91 833
cecilie.haneborg.hasle@ude.oslo.kommune.no

Søknader om fri / skoleplass

Søknader om fri / skoleplass: postmottak@ude.oslo.kommune.no merkes Lofsrud skole eller postadresse: Oslo Kommune, Utdanningsetaten, Lofsrud skole, PB 6127, Etterstad, 0602 Oslo
Merkes: Lofsrud skole

8. trinn – kontaktlærere

9. trinn – kontaktlærere

10. trinn – kontaktlærere

Faglærere

Abdullah – Matematikk
Eline – Norskgrupper
Carina – Mat og helse
Ann Merethe – Mat og helse
Anders – Kunst- og håndverk
Hilde – Kunst og håndverk
Erlend – Musikk
Martin – Musikk
Johanna – Tysklærer
Anne Gørill – Spansklærer
Jaime – Spansklærer
Kjersti – Norsklærer

Andre ansatte

Vaktmester
Jens Andreasson

Bibliotekar
Mette Hartander

Kantine
Yamina
Zemfira

Rengjøringsleder
Aicha Bouzakraft

Rengjøringsassistent
Mhamed Dahhou

IKT
Ismail Ali Mohamud 
Tlf 41304891

MiljøBasen
Kim Føleide
Tlf: 48286841

Knut Einar

Tone
Hanae
Abu
William
Fatima
Perminder

Vikarinnkaller
Ane-Marte G Liane
Tlf: 905 99 354