Ledelse og ansatte

Trond

Rektor:

Trond Nilsen
Tlf: 909 77 664
trond.nilsen@ude.oslo.kommune.no

Kristin Haugli

Assisterende rektor og ansvarlig leder for 8. trinn, 10B og 10E

Kristin Haugli
Tlf: 907 28 988
kristin.haugli@ude.oslo.kommune.no

John

Inspektør: ansvarlig leder for 9. trinn, 10A, 10C og 10D

John Ingvald Betsi
Tlf: 992 71 370
john.ingvald.betsi@ude.oslo.kommune.no

Kontorleder May-Britt Svendstad
Kontorleder:

May-Britt Svendstad
Tlf: 22 76 49 60
may-britt.svendstad@ude.oslo.kommune.no

Sekretær Inger Kari Gaarder
Konsulent:

Inger-Kari Lie Gaarder
Tlf: 22 76 49 60
inger-kari.lie.gaarder@ude.oslo.kommune.no 

Rådgivere:

Rådgiver Lise
Lise Solstad  (Rådgiver for 8A-8D-8E, 9B-9C, 10A-10D)
Tlf: 906 50 637
lise.solstad@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver Cecilie Haneborg Hasle
Cecilie Haneborg Hasle (Rådgiver for 8B-8C, 9A-9D, 10B-10C-10E)
Tlf: 905 91 833
cecilie.haneborg.hasle@ude.oslo.kommune.no

Driftsleder:


Kristian Lie
Tlf: 920 300 135
kristian.lie@osloskolen.no

Søknader om fri / skoleplass

Søknader om fri / skoleplass: postmottak@ude.oslo.kommune.no merkes Lofsrud skole eller postadresse: Oslo Kommune, Utdanningsetaten, Lofsrud skole, PB 6127, Etterstad, 0602 Oslo
Merkes: Lofsrud skole

8. trinn – kontaktlærere

8A

Wencke
Eva

8B

Tonje
Samira

8C

Anne Marie
Raheen

8D

Inthu
Ammar

8E

Hanne
Betina

9. trinn – kontaktlærere

9A

Kjersti
Lars

9B

Nina
Tomas

9C

Kathrine
Tore

9D

Aurora
Maja

10. trinn – kontaktlærere

10A

Al Haseem
Ann
Cecilie S

10B

Oda
Frank

10C

Frank
Kim Helge

10D

Ann
Al Haseem

10E

Sindre
Oda

Faglærere

Abdullah – Matematikk
Eline – Norskgrupper
Carina – Mat og helse
Ann Merethe – Mat og helse
Hilde – Kunst og håndverk
Gro – Kunst og håndtverk
Ane Marte– Kunst og håndverk
Johanna – Tysklærer
Samira– Spansklærer
Oda og Hanne – Fransklærere
Kjersti – Norsklærer
Helene – Norsklærer

Andre ansatte

Bibliotekar (fredager)
Mette

Kantine
Yamina
Zemfira

Renhold
Aicha
Mhamed Dahhou (Tilsynsvakt)

IKT (tirsdager og torsdager)
Ismail Ali Mohamud 
Tlf 413 04 891

MiljøBasen
Kim
Tlf: 482 86 841
Tone
Tlf: 906 10 533
Hanae
Tlf: 905 61 377
Perminder
Tlf: 468 03 596

Vikarinnkaller
Ane-Marte
Tlf: 905 99 354