Hovedseksjon

Ordensregler

 1. Du er hyggelig, høflig og behandler medelever og ansatte med respekt
 2. Du kommer presis til timene, og har ikke har fravær uten gyldig grunn
 3. Du har med deg nødvendig utstyr (bøker og skrivesaker) til alle timer, og du leverer inn lekser/hjemmearbeid til avtalt tid
 4. Du tar vare på skolens eiendom og tar ansvar for å holde skolen fri for søppel
 5. Du følger reglene for god oppførsel i klasserommet (se klasseromsreglene)
 6. Du tar avstand fra enhver form for mobbing og plaging, du melder fra til en voksen dersom du ser dette.
 7. Du løser ikke uenigheter med vold og trusler, eller tar i bruk vold og trusler.
 8. Du viser nettvett og følger skolens IKT – regler. PC bruker du kun til det læreren har gitt beskjed om.
 9. Godteri, tyggegummi og brus er ikke tillatt uten ved spesielle anledninger etter avtale med lærer. Det vil bli inndratt og ikke levert tilbake.
 10. Ved handling i kantina står du skikkelig i kø, sniker ikke og kjøper ikke for andre.
 11. Juks på prøver kan få konsekvenser for oppførselskarakteren
 12. Det er ikke lov med voldsom lek i Gata. Sparkesykler, rullebrett o.l er ikke tillatt
 13. Det er ikke lov til å kaste snøballer på skolens område, eller på skoleveien.
 14. Det er ikke lov å ha med seg farlige gjenstander som kan skade andre på skolen
 15. Det er ikke lov å ha med seg eller bruke snus/røyk eller rusmidler.
 16. Mobiltelefoner og MP3 spillere/ Ipod skal være avslått og ikke synlig hele skoledagen. Dette inkluderer leksehjelp og aktiviteter i regi av skolen.

Skolen er ikke erstatningspliktig for mobiltelefoner, MP3 spillere, penger, smykker, klokker, klær o. l

Se Osloskolens sentrale ordensreglement