Hovedseksjon

Om fremmedspråk

Fremmedspråk

Lærere 2021-2022
Spansk: Samira, Henrietta 
Tysk:  Anne 
Fransk: Hanne og Oda 
Engelsk fordypning: Ammar, Raheen, Kim Helge, Maria og Ann
Norsk fordypning: Eline 
Matematikk fordypning: Abdullah