Forskning i praksis

Forskning i praksis

I valgfaget forskning i praksis vil du undersøke spørsmål knyttet til naturen, miljøet, samfunnet, kultur og arbeidslivet. Utgangspunktet er et aktuelt spørsmål som du lurer på og vil finne svar på, for eksempel: Hva får en spiker til å ruste? Hvor har bakterier best levevilkår på skolen? Du får ikke fasitsvar fra lærerne, men må finne ut av ting selv ved å lage hypoteser, teste dem og lage din egen konklusjon. Vi kommer til å ha en del morsomme og spennende forsøk: pulver som bruser, vann på en tråd, lage softis, lage supersåpebobler, spille musikk på glass og mye mer som du kan glede deg til.