Rådgivningstjenesten

Solsikker

Rådgivernes oppgaver:

 • Samarbeid med kontaktlærere / trinn
 • Oppfølging av enkeltelever - samtaler og samarbeidsmøter
 • Møter med ledelsen om enkeltelever og grupper
 • Karriereveilendning


De samarbeider med:

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT
 • Skolehelsetjenesten: helsesykepleier, fysiorerapeut og psykolog
 • Logoped
 • Barnevernstjenesten
 • Politiet
 • Barne- og ungdomspsykiatrien
 • Barneskolene: Klemetsrud, Stenbråten og Mortensrud
 • Mortensrud Røde Kors ressurssenter
 • Mortensrud aktivitetshus "Klubben"
 • Bydelen
 • Skoler med alternative skoletilbud

Veiledning innsøking til videregående skole

Rådgivere

Lise Marie M. Solstad

 

lise.solstad@ude.oslo.kommune.no

 

Tlf: 906 50 637

 

Cecilie Haneborg Hasle

 

cecilie.haneborg.hasle@

ude.oslo.kommune.no

 

Tlf: 905 91 833

Årshjul karriereveiledning 10.trinn

Oktober til mars Individuell veiledning med rådgiver 

Januar og februar "Åpen dag" på alle videregående skoler -digitalt

1. februar Søknadsfrist for elever med fortrinnsrett

Januar og februar Innsøking til videregående skole

1. mars Søknadsfrist alle ordinære søkere

Ca 10. juli Førsteinntaket er klart. Svarfrist.