Eksterne prøver skoleåret 2019/2020

Datoer: 

  • Uke 36-37: Nasjonale prøver i lesing og regning for 8. trinn og 9. trinn
  • 20. november: felles heldagsprøve i norsk hovedmål for 10. trinn
  • 21. november: Felles heldagsprøve norsk sidemål for 10. trinn
  • 26. november: Felles heldagsprøve engelsk for 10. trinn
  • 29. november: Felles heldagsprøve matematikk for 9. trinn
  • 17. mars: Felles heldagsprøve matematikk for 10. trinn