Eksterne prøver skoleåret 2018/2019

Datoer: 

  • Uke 36-37Nasjonale prøver i lesing og regning for 8. trinn og 9. trinn
  • 22. november: felles heldagsprøve i norsk hovedmål for 10. trinn
  • 23. november: Felles heldagsprøve norsk sidemål for 10. trinn
  • 27. november: Felles heldagsprøve engelsk for 10. trinn
  • 29. november: Felles heldagsprøve matematikkl for 9. trinn
  • 27. mars: Felles heldagsprøve matematikk for 10. trinn