Eksterne prøver skoleåret 2020/2021

Datoer: 

  • Uke 36-39: Nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning for 8. trinn og 9. trinn
  • 17. november: felles heldagsprøve i norsk hovedmål for 10. trinn
  • 18. november: Felles heldagsprøve norsk sidemål for 10. trinn
  • 24. november: Felles heldagsprøve engelsk for 10. trinn
  • informajson kommer senere: Felles heldagsprøve matematikk for 9. trinn
  • 08.april 2021: Felles heldagsprøve matematikk for 10. trinn