Eksterne prøver skoleåret 2017/2018

Datoer: 

  • Uke 37-39Nasjonale prøver i lesing og regning for 8. trinn og 9. trinn
  • 01. desember: felles heldagsprøve i matematikk for 9. trinn
  • 10.–12. oktober:  Osloprøve digitale ferdigheter for 10. trinn
  • 23. november: Felles heldagsprøve engelsk for 10. trinn
  • 24. november: Felles heldagsprøve norsk hovedmål for 10. trinn
  • 28. november: Felles heldagsprøve norsk sidemål for 10. trinn
  • 10. april: Felles heldagsprøve matematikk for 10. trinn