Hovedseksjon

Leksehjelp

 

For å benytte tilbudet må du ha kontrakt, som fornyes hvert år og er underskrevet av foreldre/ foresatte og elev.

På leksehjelpa gjelder skolens ordensreglement.