Leksehjelp

 Leksehjelp vår 2020:

10. klasse har mandag og torsdag.

9. klasse har onsdag.

8. klasse har tirsdag. 

Håper det blir stinn brakke fremover! :)

For å benytte tilbudet må du ha kontrakt, som fornyes hvert år og er underskrevet av foreldre/ foresatte og elev.

På leksehjelpa gjelder skolens ordensreglement.