Leksehjelp

Leksehjelpa organiseres med 8.trinn på mandag og torsdag, 9.trinn på tirsdag og 10.trinn på onsdag. Alle dager fra klokken 14.40 til klokken 16.00.

For å benytte tilbudet må du ha kontrakt, som fornyes hvert år og er underskrevet av foreldre/ foresatte og elev.

På leksehjelpa gjelder skolens ordenreglement.