Hovedseksjon

Innsats for andre

Innsats for andre

Du får muligheten til å arbeide på forskjellige steder og bli kjent med mennesker. Frivillig arbeid er viktig i samfunnet vårt. Vi skal finne måter vi kan hjelpe andre på og gjøre en innsats for et varmt og inkluderende lokalsamfunn her på Mortensrud. Vi skal kartlegge hvor hjelpen vår trengs. Du kan velge å hjelpe eldre, jobbe i barnehage eller på biblioteket. Dette er et fag der innsats og motivasjon er veldig viktig.

Faget er tilgjengelig for elever på 8. trinn skoleåret 2020-2021