Vår profil

Lofsrud skole, en multikulturell, inkluderende og velfungerende ungdomsskole med flott og praktisk beliggenhet på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand. Vi er 377 elever og 44 ansatte, en viktig skole og et sunt samlingspunkt i nærmiljøet. Elevene skal vite at de blir møtt med ambisiøse og realistiske resultatmål for læring og trivsel hvor vi ser hele mennesket. De skal følges tett opp med tiltak som skaper trygghet og forutsigbarhet.

Pedagogiske satsningsområder er "Skriving i alle fag", en satsing hvor samtlige fag skal bidra til at elever blir bedre skrivere. I matematikk arbeides det aktivt med metoden "Tenk høyt, regn bedre" for økt forståelse, motivasjon og glede av faget. Vi er fra og med skoleåret 2018 - 2019 med i prosjektet U22, et prosjekt som skal bidra til bedre læring for elevene og økt kunnskap om metoder og organisering av opplæringen på ungdomstrinnet.
Hver elev har egen PC, noe som gir oss digitale pedagogiske muligheter.

 

                                                       Felles mål - elevenes fremtid!