Hovedseksjon

Vår profil

Lofsrud skole, en internasjonal, inkluderende og velfungerende ungdomsskole med flott og praktisk beliggenhet på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand. Vi er 424 elever og 70 ansatte, en viktig skole og et sunt samlingspunkt i nærmiljøet. Elevene skal vite at de blir møtt med ambisiøse og realistiske resultatmål for læring og trivsel hvor vi ser hele mennesket. De skal følges tett opp med tiltak som skaper trygghet, trivsel og forutsigbarhet.

Vi satser på å øke elevmotivasjonen og skape trygge og varme skoler. Alt med mål om at flere skal være godt rustet til å møte framtida, i første omgang for å fullføre og bestå videregående opplæring.

Lofsrud skole satser tungt på aktiviteter for elevene. Vi har hatt et bredt tilbud til elevene i alle ferier.

I tillegg har vi "Mer Åpen Skole" hver onsdag og torsdag med aktiviteter for elevene fra kl. 16.00 – 21.00. Dette er i samarbeide med bydel Søndre Nordstrand.