Hovedseksjon

Rask psykisk helsehjelp

  • Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten eller har mistet livsgnisten?
  • Opplever du at engstelighet og indre uro begrenser deg?
  • Fungerer du ikke i dagliglivet eller på skolen på grunn av dette? 

Da kan du få hjelp uten lang ventetid:

Telefon: 91 857 837  mandag - fredag kl. 09:00 - 10:00

Nettside finner du her.