Hovedseksjon

Demokrati i praksis

Demokrati i praksis

Menneskerettigheter, demokrati, urettferdighet og likestilling er viktige temaer som vil bli tatt opp og diskutert. Her vil du lære å delta i debatter og hvordan argumentere for å få frem meningene dine.

Faget er tilgjengelig for elever på 8.9. og 10. trinn skoleåret 2020-2021