Demokrati i praksis

Demokrati i praksis

I dette faget skal du lære hvordan du kan være med å forandre samfunnet vårt. Menneskerettigheter, demokrati, urettferdighet og likestilling er viktige temaer som vil bli tatt opp og diskutert. Her vil du lære å delta i debatter og hvordan argumentere for å få frem meningene dine.

kun tilgjengelig på 8. og 9. trinn