Skolehelsetjenesten

Helsesøster Linda Nordstrand
Trefftid: mandag, onsdag og fredag kl. 08.00 - 15.00 og tirsdag kl. 10.30 - 15.00 
Mobil:
414 70 134
Mail: linda.nordstrand@bsn.oslo.kommune.no

Fysioterapeut Anita Sharma Bhatnagar
Trefftid:
mandag 09.00 – 15.00
Telefon: 414 83 680
Mail: anita.sharma@bsn.oslo.kommune.no

Psykolog Maja Halvorsen
Trefftid: fredag hver 2. uke kl. 08-30 – 15.30, oddetalsuker (45, 47,49, osv.)
Telefon: 480 45 836
Mail: maja.halvorsen@bsn.oslo.kommune.no

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider. 

Elever, foreldre og lærere er velkomne til å ta kontakt ved behov. Spørsmål eller beskjeder kan sendes via skolens kontor eller direkte til skolens helsesøster. OBS! Behandling av sykdom og skade henvises til egen fastlege eller legevakt.

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle barn og unge i skolealder og omfatter oppfølging av fysisk, psykisk, seksuell og sosial helse med. Den er en del av kommunens lovbestemte helsetjenester som alle barn og unge har rett på. Elever kan snakke med skolehelsetjenesten uten at andre får vite det, men ved behov for oppfølging blir foresatte kontaktet.

Foresatte må gi samtykke til at skolehelsetjenesten og skolen deler informasjon om ungdommen ved samarbeid. Helsesøster har et tett samarbeid med skolen, er en del av skolens ressurs- og tverrfaglige team og har faste samtaler og møter med sosiallærer/rådgiver. Psykolog og fysioterapeut deltar ved behov.

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle barn og unge. Journalen har fulgt ungdommen siden fødsel med oppfølging på helsestasjonen. Foresatte/ungdommen har rett til innsyn i journalen. Hvis ungdommen flytter, vil journalen automatisk bli overført til ny skole for å sikre faglig forsvarlig oppfølging om ikke foresatte gir beskjed om annet.

Alle som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt (jf. Lov om helsepersonell).

Vaksiner

Alle elever vil få tilbud om vaksinasjon etter nasjonale retningslinjer. Før vaksinasjon får foresatte og elev informasjon. Foresatte må gi samtykke før vaksine kan sette. Vaksiner som blir gitt rapporteres til et sentralt vaksineregister.

 Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Fast  program er utarbeidet etter Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Det tilbys:

  • helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt, grupper/ klasser og til foresatte.
  • vaksiner
  • åpen dør - er tilgjengelig for ungdommene ¨der og da¨
  • deltakelse på skolens møter og i tverrfaglige team
  • koordinator og følger opp individuell plan og er ansvarlig for ansvarsgrupper
  • henviser og samarbeider med andre instanser.
    • f. eks barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT), logoped, fysioterapeut, familiesenteret, psykisk helse, sosial- og barnevernstjenesten (NAV) og spesialisthelsetjenesten (sykehus).

 

 

SKOLEHELSESTJENESTENS FASTE PROGRAM:

8.klasse:
Høyde og vektmåling med helsesøster og fysioterapeut. Helsesamtale med helsesøster, uten foresatte. Foresatte blir kontaktet i etterkant om det blir behov for videre oppfølging.

Vaksinering av de som ikke fulgt vanlig vaksinasjonsprogram.

9.klasse:
Eventuelt gruppe/ klasseundervisning etter behov.
Vaksinering av de som ikke fulgt vanlig vaksinasjonsprogram.
Elevene får undervisning om seksuell helse av Sex og samfunn, som underviser alle 9.klassinger i Oslo kommune.

10.klasse:
Tilbud om oppfriskning av vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (dTP-IPV). Denne må tas hvert 10.år gjennom livet.

Vaksinering av de som ikke fulgt vanlig vaksinasjonsprogram.

Utdeling av link til oversikt over mine vaksiner.

 

HELSESTASJON FOR UNGDOM:

Helsestasjon for ungdom er et sted hvor unge mellom 13 og 23 år kan komme og snakke om det de er opptatt av.

Tilbud til ungdom i tillegg til skolehelsetjenesten. Tilbudet er gratis. Det er ingen timebestilling. Ansatte har taushetsplikt.

Det er lege, helsesøster, psykolog og helsesekretær til stede.

Helsestasjon for ungdom finner dere på følgende sted:
Holmlia helsestasjon, 3. etasje Holmlia senter vei 9 (Buss 73 fra Mortensrud til Holmlia)

Telefon: 46 84 43 27

Åpningstid: Onsdag kl. 16.00 – 19.00

Rus-testing: kl.16.00 – 19.00

Facebook siden er: Helsestasjon for ungdom- bydel Søndre Nordstrand

Skolehelsetjenesten og HFU er en del av enheten Forebygging, frivillighet og folkehelse i bydelen.
Ta kontakt med fagleder i skolehelsetjenesten dersom det skulle være noe.  Siv Børjesson: 90 65 29 87

VELKOMMEN TIL OSS!

 

Nyttige lenker for ungdommer. Gratis.

Ung.no - offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom http://www.ung.no/

Klara Klok svarer gratis på spørsmål fra barn og unge http://www.klara-klok.no/

Alarmtelefon for barn og unge. 116 111– hit kan du ringe uten å fortell hvem du er. http://www.116111.no/

Kors på halsen – telefon, chat, mail og forum hvor du kan prate med voksne om det du trenger. https://www.korspahalsen.no/

Sex og samfunn – Norges største senter for seksuell helse. http://sexogsamfunn.no/

Helsestasjon for LHBT-ungdom. https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/helsestasjon-vaksine-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-for-lhbt-ungdom/

Barneombudet – informasjon om barn og ungdoms rettigheter. http://barneombudet.no/