Skolehelsetjenesten

Helsesøster ved skolen heter Linda Nordstrand. Hun har møtetid mandag, onsdag og fredag kl. 08.00 - 15.00 og tirsdag kl. 10.30 - 15.00 (gjelder fra 1.november).

Spørsmål eller meddelelser til skolehelsetjenesten kan sendes til skolens helsesøster eller via skolens kontor. Mail: linda.nordstrand@bsn.oslo.kommune.no

Telefon: 41 47 01 34  (SMS må alltid merkes med elevens navn og klasse og skole). 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider. 

Skolehelsetjenestens program

Helsesøster skal bidra til å forebygge sykdom og å fremme god fysisk, psykisk, seksuell og sosial helse for skoleelever. Hun kan gi råd og veiledning, gjennomføre helseundersøkelser, vaksinasjoner og henviser videre til fastlege eller spesialist der det er nødvendig.

 • 8.klasse:
  • Individuell samtale om helse og trivsel med høyde- og vektmåling.
  • Tilbud om Hepatitt B vaksine til elever i målgruppen.
 • 9.klasse:
  • Evt. Helseopplysning i klasser eller grupper om grenser og følelser rundt seksualitet.
  • Evt. Undervisning om psykisk helse.
 • 10.klasse:
  • Tilbud om siste vaksine i vaksinasjonsprogrammet for barn; oppfriskningsvaksine mot sykdommene difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV).

 Individuell oppfølging etter behov på alle trinn. Samarbeid med skolen.
Elever kan komme på drop-in siste del av storefri, evt. etter skoletid.

Vaksiner

Alle elever vil få tilbud om vaksinasjon etter nasjonale retningslinjer. Før vaksinasjon får foresatte og elev informasjon. Foresatte må gi samtykke før vaksine kan sette. Vaksiner som blir gitt rapporteres til et sentralt vaksineregister.  Informasjon om barnevaksinasjonsprogrammet finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Journal

Skolehelsetjenesten plikter å føre journal med helseopplysninger på alle elever. Hvis eleven flytter, vil journalen bli overført til ny skole for å sikre faglig forsvarlig oppfølging.

Taushetsplikt

Alle som arbeider i Skolehelsetjenesten og på Helsestasjon For Ungdom har taushetsplikt.

Taushetsplikt betyr at helsesøster ikke kan fortelle noe vi får vite om deg og din familie videre til lærere, andre helsesøstre, psykologer eller andre uten at vi har fått lov.

Helsesøster samarbeider nært med skolen, du skal likevel være med å bestemme hva som fortelles videre.   

Kontakt med skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er administrativt samlet i en skolebase betjent med helsesekretær mandag, onsdag og fredag. Telefon: 959 14 853 eller 02180
Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er sted for dere unge mellom 10-25 år.

Der kan prate og ta opp ting dere er opptatt av som trivsel, mistrivsel, venner, familie, sykdommer, forelskelse, nedstemthet, ting du er redd for, spiseproblemer, rus, vanskelige opplevelser, vold, overgrep, mobbing, prevensjon, uønsket graviditet, test for seksuelt overførbare sykdommer.

 • Tilbud til ungdom i tillegg til skolehelsetjenesten.
 • Tilbudet er gratis.
 • Det er ingen timebestilling.
 • Ansatte har taushetsplikt.

Det er lege og helsesøster tilgjengelig.

Adresse: Holmlia helsestasjon, Holmlia senter vei 9, 5.etg. Åpningstider: Onsdag kl. 15.30 -18.00

Nyttige lenker for ungdommer. Gratis.

Ung.no - offentlig og kvalitetssikret informasjon for ungdom http://www.ung.no/

Klara Klok svarer gratis på spørsmål fra barn og unge http://www.klara-klok.no/

Alarmtelefon for barn og unge. 116 111– hit kan du ringe uten å fortell hvem du er. http://www.116111.no/

Kors på halsen – telefon, chat, mail og forum hvor du kan prate med voksne om det du trenger. https://www.korspahalsen.no/

Sex og samfunn – Norges største senter for seksuell helse. http://sexogsamfunn.no/

Helsestasjon for LHBT-ungdom. https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/helsehjelp/helsestasjon-vaksine-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-for-lhbt-ungdom/

Barneombudet – informasjon om barn og ungdoms rettigheter. http://barneombudet.no/