Driftsstyret

 

Det vises til generell henvisning for Reglement for Driftsstyrene i Osloskolen.
Driftsstyret har det overordnede ansvar for planlegging og oppfølging av skolens drift. Ved Lofsrud skal Driftsstyret være en aktiv samarbeidspartner som positivt skal være en pådriver i arbeidet med å utvikle skolen og gi skolen et løft.
Driftsstyreleder skal sammen med rektor være pådriver for gjennomføring av saker og tiltak.
Innkalling og sakspapirer skal sendes til representantene en uke før møtet.
Saker skal meldes til rektor senest 9 dager i forkant.
Representantene plikter å sette seg inn i sakene på forhånd.
Driftsstyreleder og rektor gjennomfører formøter i forkant av møtet.

Driftstyremøtene:

 • 5 møter i året: 2 i høsthalvåret og 3 i vårhalvåret
 • Enkelte saker er faste på alle møter
 • Økonomi: Dette er en informasjonssak unntatt ved beslutning om nytt budsjett for kommende år.
 • Informasjon fra rådsorganer og skolens ledelse
 • Sakene leveres som regel av: UDE, skolen selv, medlemmer i DS, FAU
 • Faste saker er nærmere presisert i årshjulet
 • Skolens hjemmeside
 • Rektor har hovedansvar for oppdatering av hjemmesiden. Alt materiale som legges ut skal godkjennes av rektor.

Årshjul for Driftsstyret Lofsrud skole 2017:

 

Årshjul for Driftsstyret Lofsrud skole 2017

Januar - Konstitueringsmøte

Beslutningssaker:

 • Godkjenning av budsjett
 • Strategisk plan
 • Gjennomgang og vedtak av årshjul for kommende år Informasjonssaker:
 • Satsingsområder
 • Resultat brukerundersøkelsen elever og foresatte
 • Resultat nasjonale prøver

Frister til Driftstyret 06. 01. 2017 Møtedato 16. 01.2017

Mars

Informasjonssaker:

 • Årsregnskapsrapport
 • Forventet elevtall neste år
 • Stillingsplan for neste år
 • Hvordan er ståstedet i forhold til skolens satsingsbehov?

Frister til Driftstyret 17.03.2017 27 03.2017

Mai/Juni

Informasjonssaker:

 • Ansettelse av nye lærere/stillingsplan
 • Økonomi
 • Halvårsvurdering av Strategisk plan

Frister til Driftstyret 02.06.2017 12.06.2017

Oktober

Informasjonssaker:

 • Økonomi
 • Økonomiske konsekvenser av oktobertellingen
 • Arbeid i forhold til satsingsområder og mål

 

Skoleårets oppstart 13.10.2017 23.10.2017