Rett til samisk opplæring

Samisk flagg

Samisk ungdom har rett til opplæring i samisk uansett hvor i landet de bor.
Det er naturlig at ungdom som har hatt samisk på grunnskolen fortsetter videre på det opplæringsforløpet som er
igangsatt. Dette betyr at de fortsetter med samisk som førstespråk, samisk 1, eller samisk som andrespråk, samisk
2 eller samisk 3. I tillegg viderefører ungdommene det samiske språket de hadde på grunnskolen - nordsamisk,
lulesamisk eller sørsamisk.
Samisk ungdom, som ikke har hatt eller lært seg samisk på grunnskolen, har fortsatt rett til å få opplæring i samisk
i videregående opplæring. Disse ungdommene velger samisk som andrespråk, Samisk 4. Ungdommer som velger
samisk 4 bestemmer selv hvilket samisk språk de ønsker å lære seg. Foreldrenes/familiens språklige tilhørighet
kan ha betydning for ungdommenes språkvalg, men det er ungdommene selv som til slutt bestemmer om de
ønsker å få opplæring i nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk.
Elever som velger nordsamisk kan få sin samiskundervisning på/via Kampen skole eller via fjernundervisning.
Hvilken løsnings som velges er avhengig av lærerens kapasitet. Elever som velger sørsamisk eller lulesamisk får
fjernundervisning.

Ungdom som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk trenger ikke å velge fremmedspråk eller språklig
fordypning i videregående opplæring, men har rett til å gjøre dette dersom de selv ønsker dette. Ungdom som
har hatt fritak fra vurdering i skriftlig sidemål på ungdomsskolen har rett til å fortsette med dette i videregående
opplæring, så lenge de fortsetter med opplæring i samisk.