Hovedseksjon

Oversikt over skoledagen

friminutt

1. time        09:10-10:10

Friminutt   10:10-10:20

2. time        10:20-11:20

Storefri      11:20-12:00

3.time        12:00-13:00

Friminutt  13:00-13:10

4.time       13:10-14:10

Friminutt  14:10-14:20

5.time        14:20-15:20 / 15:50