Oversikt over skoledagen

friminutt

1. time        08.30 - 09.30

Friminutt   09.30 - 09.40

2. time        09.40 - 10.40

Friminutt  10.40 - 10.50

3. time       10.50 - 11.50

Storefri      11.50 - 12.20

4.time        12.20 - 13.20

Friminutt  13.20 - 13:30

5.time        13.30 - 14.30