Oversikt over skoledagen

1. ØKT 08.15 - 09.45
FRIMINUTT 09.45 - 10.00
2. ØKT 10.00 - 11.30
STOREFRI 11.30 - 12.15
3. ØKT 12.15 - 13.45
FRIMINUTT 13.45 - 14.00
4. ØKT 14.00 - 15.30