Hovedseksjon

Vitnemålsutdeling 16.06.22

Vitnemål

Program sendes med elevene.

P.g.a plassmangel er det kun foreldre/foresatte som kan komme, ikke søsken eller annen familie.

Velkommen!

Mvh Lofsrud skole