Velkommen til nye 8. trinn høst 2017!

Elever i Gata

Jeg vil takke for fine møter med elever og foresatte, høst 2016 og ønske velkommen til Lofsrud! Skolen har vært en viktig del av vår multikulturelle bydel fra 1988, og vi skal ta vare på elever (og foresatte) fra oppstart 8. trinn. En godt fungerende ungdomsskole er viktig for ungdommer i nærmiljøet og for lokalmiljøet i sin helhet. Personalet ved Lofsrud har ambisjoner for elvenes læring og vil i samarbeid med elever og foresatte fortsette arbeidet for et godt læringsmiljø. Elevene skal trives og skolen skal bestrebe seg på å være fri for mobbing. Se vår tiltaksplan mot mobbing på hjemmesiden: https://lofsrud.osloskolen.no/nyhetsarkiv/mobbeplan/


Arbeid med læring gir positive resultater som vises i resultatheving, nasjonale prøver 8.-9. trinn

 Graf1Graf2

og ved eksamenskarakterer ved utgang 10.

 Graf3

 

Skriving i alle fag er et satsingsområde hvor alle fag bruker skriverammer for at eleven skal kunne utnytte sitt potensiale best mulig. I matematikk deltar vi i ulike satsingsprosjekt for å øke forståelsen for matematikk og styrke samtlige elever. Lærere i alle fag er opptatt av egen læring og kurser/veileder hverandre for utvikling. Når det gjelder kreative/praktiske fag som Kunst og håndverk, musikk, mat og helse, er lærerne faglærte med stor yrkesstolthet.

Trivsel og miljøbygging er alfa og omega for en god skole. Elevrådet, FAU, instanser i bydelen og undervisningspersonalet m. ledelse og rådgivere tett på hver enkelt elev, er en del av vårt daglige arbeid.

Mvh

Bitten Koch, rektor og alle på Lofsrud skole