Hovedseksjon

Unge Abel

Unge abel

I høst har 9. trinn deltatt i matematikkonkurransen Unge Abel. Konkurransen arrangeres av Landslaget for Matematikk i skolen (LAMIS), og avholdes årlig i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge.  

Innledningsvis har elevene samarbeidet om å løse ulike problemløsningsoppgaver i grupper, og ut fra resultatene i disse kvalifiseringsrundene har Lofsrud skole blitt valgt ut til å representere Oslo kommune i den nasjonale semifinalen og eventuelt finalen. Selve semifinalen foregår på Gardermoen i april, og 4 elever skal da reise inn for å presentere klassens bidrag. 

Før den tid skal klassen gjennomføre et felles prosjekt hvor temaet er utforsking av fraktaler. En fraktal er kort forklart en geometrisk form som kan deles i biter, hvor hver bit er en forminsket kopi av det hele. Arbeidet skal oppsummeres i en rapport, elevene skal lage en utstilling av arbeidet sitt med eksempler på ulike anvendelser av fraktaler, og elevene skal lage en presentasjon av hvordan de har jobbet. Klassens arbeid danner så grunnlaget for deltakelse i konkurransen på Gardermoen, hvor de også vil bli utfordret på å løse ulike matematiske oppgaver.

Vi er veldig stolte og fornøyde med at Lofsrud skole har kommet til den norske semifinalen, og ønsker dem lykke til med det videre arbeidet. 

 148 deltagende skoler, 16 videre til semifinalen. I de tilfeller hvor flere skoler har samme poengsum trekkes det hvem som går videre. Det har ikke vært trekking i år).