Vi fortsetter med rødt nivå etter jul

Paragraf 9 A

Dessverre er vi nå tilbake på rødt nivå og strenge smittevernregler. Høsten som startet positivt med tanke på smitte, har nå utviklet seg til en bølge nummer to i Oslo. At skolene og samfunnet for øvrig må stenge ned berører oss alle, men kanskje mest av alt de som har det vanskeligst fra før.

Heldigvis for meg som rektor, består Lofsrud skole av ansatte med et veldig stort hjerterom for elevene sine. Lærere, miljøteam, rådgivere og andre ansatte står virkelig på for at alle elever skal ha et godt tilbud, men ikke minst står de på for at våre mest sårbare elever blir fanget opp og gitt hjelp. Situasjonen fordrer dog at vi alle som hører til Lofsrud skole, tar vare på hverandre når vi nå går inn i førjulstiden. Kanskje det er elever du som medelev eller foresatt vet om kan ha det vanskelig? Kanskje du får vite om noen som er ensomme?

Vi som medmennesker har alle et ansvar, men vi som skole har i tillegg en forpliktelse til å gripe inn og hjelpe de av våre som har det vanskelig. En oppfordring til alle elever og foresatte, er at dere melder inn til oss hvis det er noen dere vet om som dere er bekymret for. Vi vil heller ha en melding for mye enn en for lite.

Vi vil som nevnt tidligere, ha fokus på å gi dere mest mulig treffsikker informasjon, men vi vet av erfaring at informasjonsbehovet varierer veldig. Vi vil derfor prøve å prioritere de viktigste beskjedene på SMS og på Portalen, samtidig som vi legger andre mindre viktige beskjeder på hjemmesiden. Følg derfor med på hjemmesiden vår, og gi oss beskjed hvis det er noe dere savner informasjon om på lofsrud@ude.oslo.kommune.no

Organisering på rødt nivå:
På hvert av trinnene er elevene delt inn i mindre kohorter. Dette for at vi skal klare å overholde smittevernreglene innad på skolen, blant annet avstand mellom elevene. Dette vil da gjelde for ALLE fag når elevene er til stede på skolen.

8.trinn: 5 klasser fordelt på 7 mindre grupper.
Hjemmeskole på mandager (på Teams)
Full dag fysisk på skolen hver fredag
Resten av uka har de halv dag hjemmeskole og halv dag fysisk på skolen

(gult er digitalt hjemme- grønt er fysisk på skolen)
koronatimeplan-for-elever-8.trinn-lof.pdf

9.trinn: 4 klasser fordelt på 6 mindre grupper.
Hjemmeskole hver tirsdag (på Teams)
Full dag fysisk på skolen hver torsdag
Resten av uka har de halv dag hjemmeskole og halv dag fysisk på skolen

(gult er digitalt hjemme- grønt er fysisk på skolen)
koronatimeplan-for-elever-9.trinn-lof.pdf

10.trinn 5 klasser fordelt på 6 mindre grupper.
Hjemmeskole hver fredag (på Teams)
Full dag fysisk på skolen hver tirsdag
Resten av uka har de halv dag hjemmeskole og halv dag fysisk på skolen.

NB! 10.trinn skal komme på skolen i morgen torsdag 19.11 kl. 12, for å gjennomføre halv dag fysisk på skolen, og vil få full hjemmeskole på fredager i stedet. 

(gult er digitalt hjemme- grønt er fysisk på skolen)

koronatimeplan-for-elever-10.trinn--lof.pdf

 

Kopi av romplan-rodt-niva-host-2020-lof.pdf

Alle tre trinn vil få en hel dag og tre halve dager fysisk på skolen. Resten av undervisningen vil foregå digitalt på Teams. All undervisning starter til faste tider, noe elevene er vant til, også fra den opprinnelige timeplanen. Alle møter opp kl. 09.10, enten fysisk på skolen eller digitalt på Teams. Det er viktig at dere som foresatte gir beskjed via skolemelding om ditt barn er syk og derfor ikke kan møte, selv om det er hjemmeskole.

Da er vår siste oppfordring at dere holder avstand, vasker hender og holder dere hjemme hvis dere er syke!

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/#hold-avstand-for-aa-begrense-smitte

Mvh.
Trond Nilsen, rektor v/ Lofsrud skole