Skolene i Oslo stenger

Vedtaket gjelder: 
  • Barneskoler
  • Ungdomsskoler
  • Videregående skoler
  • Voksenopplæring
  • Barnehager
  • Aktivitetsskolen 

Noen foreldre har ikke mulighet til å være hjemme med barna. Derfor skal alle grunnskoler være klare i morgen 13.03.20 til å ta imot elever på 1. til 5. trinn som har foresatte som ikke har andre muligheter i morgen.
Vi har lagt planer og Utdanningsetaten har laget en veiledning for hvordan skolene kan legge til rette for at elevene får opplæring hjemmefra. Elevene og foresatte vil få beskjed fra sin skole hvordan de vil legge opp dette. Det kan ta noen dager før alt er på plass.  Vi vet ikke nå hvor lenge skolene vil holde stengt, og eller hvordan eksamensperioden vil bli. Vi vil informere dere underveis og så snart vi har ny informasjon.   Oppdatert informasjon og råd til befolkningen finner du på: