Skolen åpner!

Lofsrud skole

10.trinn mandag 11.05.20

8. og 9.trinn tirsdag 12.05.20

For tidspunkter og mer informasjon kontakt lærer.

Viktig info til foreldre med barn i skolen:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/informasjon-til-foreldre-med-barn-i-skolen2/

Viktig info til foreldre med barn i skolen på flere språk:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/informasjon-til-foreldre/oversatt-til-flere-sprak/