Rødt nivå

Illustrasjon.

Det viktigste på rødt nivå

·         Rødt nivå for ungdomstrinnet gjelder fra og med tirsdag 17. november.

·         Rødt nivå betyr ikke hjemmeskole på heltid. Alle elever skal ha tilbud om undervisning på skolen. Mindre grupper vil imidlertid medføre at flere skoler må veksle mellom digital og fysisk undervisning.

·         Vi anbefaler at skoler på rødt nivå gjennomfører utviklingssamtaler digitalt. Møter med PPT o.l. kan gjennomføres fysisk.

·         Vi utsetter dusjing etter kroppsøving o.l. til elevene har kommet hjem. Garderober kan benyttes på så lenge det ikke er trengsel og unngå aktiviteter med nær kontakt mellom elever. Lovpålagt skolesvømming fortsetter som før.

·         Vi anbefaler ikke overnattingsturer eller leirskoler for skoler på rødt nivå.

·         Skoler på rødt nivå kan fortsatt låne ut arealer på skolene etter skoletid til kultur- og idrettsaktiviteter for barn under 13 år, så lenge det ikke gir skolen ekstra utfordringer. Vi anbefaler ikke utleie til loppemarked for skoler på rødt nivå.

·         Skolene skal forsøke å tilrettelegge for at ulike aktiviteter i skoleregi kan fortsette innenfor gjeldende smittevernbestemmelser, også på rødt nivå.

·         Studenter som skal i praksis blir regnet som ansatte i skolen, og må følge de retningslinjene som gjelder for den enkelte skole.

·         Aktiviteter i regi av Den kulturelle skolesekken (DKS) for ungdomstrinnet avlyses fram til 1. desember. Skoler som likevel ønsker et tilbud kan ta kontakt, så vil vi forsøke å imøtekomme dette.