Informasjon om tiltak ifbm Covid-19

Hold avstand

04.11.2020

 

-          Gata er stengt for alle elever alle friminutt. Elevene får fra torsdag 5.november spise inne på klasserommet fram til kl. 11.35. De som ønsker å gå hjem for å spise kan gjøre det. Etter spising må elevene ut slik at rommet kan luftes og klargjøres før neste økt. Samtaler med miljøarbeidere foregår i fellesarealer med 2 m. avstand. Det er viktig at elevene venter på tur og ikke klynger seg sammen.

-          All ut- og inngang til klasserommene skal foregå gjennom luftedørene. Der dette ikke er mulig benyttes nærmeste sideinngang. Lærerne følger elevene ut.

-          Alle pulter, stoler og evt. annet utstyr som skifter bruker i løpet av skoledagen, desinfiseres av den som forlater rommet med engangskluter for dette formålet.

Ved eventuell smitte vil skolen bistå smittevernkontoret med de opplysninger de trenger.

Smitte kan skje dersom en er mindre enn to meter fra hverandre i mere enn femten minutter. Dette er regelen fra myndighetene, men for skoler er det en tillemping som sier "så stor avstand som mulig i klasserommet". Av den grunn velger vi å stenge Gata. Vi håper at eleven legger dette på minnet og følger alle råd og regler for å begrense smitte.

Ved eventuell smitte vil skolen få beskjed fra smittevernkontoret i bydelen om hvem som skal i karantene og hvor lenge. Skolen vil sende ut informasjon umiddelbart til de dette gjelder.

For de elevene som har hjemmeskole, finnes alt de trenger å vite på It`s learning.

 

Mvh

Trond Nilsen, rektor.