Til innbyggerne i Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Søndre Nordstrand

Infobrev skoler 23.03.20 - Bydel Søndre Nordstrand.docx

 

Bydel Søndre Nordstrand
Avdeling Oppvekst og nærmiljø

 

 

 

20.03.20

 

 

 

 
     

Til alle skoler i Bydel Søndre Nordstrand

 

 

Koronapandemien har gjort at Bydel Søndre Nordstrand må gjøre endringer i flere av våre tilbud. I dette brevet ønsker vi å informere om hva disse endringene betyr for barn og unge i Bydel Søndre Nordstrand.  Om dere har spørsmål eller trenger noen å snakke med kan dere ta kontakt med bydelens tjenester.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten har redusert drift og er ikke til stede på skolene. Ønsker du å snakke med skolehelsetjenesten kan du ringe 479 08 017 mellom kl. 10.00 og14.00 fra mandag til fredag.

Helsestasjon for barn og unge
Helsestasjon for ungdom er stengt, men ungdommer kan ta kontakt gjennom FB og Instragram, Helsestasjon for ungdom: FB og Insta @hfubsn_holmlia

Helsestasjon
Besøk til Helsestasjonen må skje etter avtale. Inntil videre prioriteres nyfødte og vaksinasjoner. Gravide følges opp med kontroller etter behov. Foresatte til nyfødte må ta kontakt med helsestasjonen på telefon for å gjøre avtale. Vi gir beskjed på telefon om din avtale dessverre må avlyses.

Er ditt barn sykt er det viktig at du ikke besøker helsestasjonen selv om du har avtale. Barn og voksne i karantene må heller ikke besøke helsestasjonen. Ring oss gjerne om du har spørsmål. Det er også mulig å snakke med helsesykepleier eller jordmor.

Inntil videre skal:

• Barn som skal til helsekontroller skal følges av kun én forelder. Ingen søsken kan være med.

• Gravide kan besøke jordmor, men ektefelle, samboer eller barn kan ikke være med.

Helsestasjonstjenesten: tlf. 23 49 64 20.

Ung Arena
Ung Arena er tilgjengelig gjennom Facebook Messenger. Både ungdom og voksne er velkommen til å ringe Ung Arena. Følg Ung Arena på Instagram, Snapchat og Facebook: @ungarenabsn

Ung Arena kan nås på 916 91 891. Åpningstid: kl.09.00-18.00 fra mandag til fredag

Familiesenteret
Familiesenteret har ikke kurs og grupper, men du kan nå oss på 902 22 440.

Kriminalitetsforebyggende team
Kriminalforebyggende team (KFT) arbeider oppsøkende, og arbeider når det er mulig ute i nærmiljøet for å bidra til at barn og unge opplever trygghet selv i en vanskelig tid. Individuelle oppfølginger skjer digitalt og via telefon. KFT er også tilgjengelig for konsultasjon for ansatte, foreldre og ungdom på telefon om rus- og kriminalitetsproblematikk.Kriminalitetsforebyggende team: tlf. 908 81 903 mail: kft@bsn.oslo.kommune.no

Barnehagene
Barnehagene er stengt inntil videre. Barnehagene er kun åpne for de som har rett på barnepass. Styrere og pedagogiske ledere i barnehagene har kontakt med foreldre og barn. Foreldre kan kontakte styrer i den barnehagen de har tilbud. Har du andre spørsmål kan du ringe til enhetsleder Frode Thorjussen på 900 38 866 eller frode.thorjussen@bsn.oslo.kommune.no

Andre tilbud
Osloungdommens Motorsenter, Søndre Aas Gård, Mortensrud Aktivitetshus og Låven Fritidsklubb er dessverre stengt inntil videre.

Ansatte ved disse tilbudene arbeider nå på andre måter, og jobber når det er mulig ute i nærmiljøet for å bidra til at barn og unge opplever trygghet i en vanskelig tid.

Har du spørsmål om bydelens fritidstilbud kan du kontakte fritidsklubben eller enhetsleder Gry Hagen på telefon 911 25 190  eller  gry.hagen@bsn.oslo.kommune.no

Barnevern
Barnevernet er i drift og jobber med telefonkonsultasjoner.
Barnevernvakten i bydelen kan nås på tlf. 913 33 303