Hjertetelefon

Hjertetelefon

 I morgen torsdag 19.mars åpner Hjertetelefonen, et tilbud til alle elever på Lofsrud skole. Sosiallærerne og miljøterapeutene våre er tilgjengelig hver dag fra 08.30-14.00 på telefon og e-post for alle som trenger noen å snakke med.

Sosiallærere:
Lise                 tlf.: 906 50 637  e-post:
lise.solstad@ude.oslo.kommune.no
Cecilie             tlf.: 905 91 833  e-post:
cecilie.haneborg.hasle@ude.oslo.kommune.no

Miljøterapeuter:
8.trinn:
Perminder        tlf.: 906 49 185   e-post: pesaa012@osloskolen.no
Abu                   tlf.: 906 01 642   e-post: abmaa031@osloskolen.no

9.trinn:
Kim                    tlf.: 482 86 841 e-post: kim.foleide@ude.oslo.kommune.no
Ayoub               tlf.. 906 70 315   e-post: ayoub0606@osloskolen.no

10.trinn:
Knut Einar         tlf.: 468 03 596    e-post: knhaa007@osloskolen.no
William              tlf.: 906 80 723    e-post: wikaa008@osloskolen.no

Tone:                 tlf.: 906 10 533     e-post: tomaa022@osloskolen.no