Foreldremøter

foreldremøte

8.trinn : 29.01.20 klokka 17.30

9.trinn : 29.01.20 klokka 18.10

10.trinn : 05.02.20 klokka 17.30