Elevrådsseminar med work-shop.

Work-shop

På work-shopen kom elevene med forslag til felles kampanje for bedre språkbruk og et bedre elevmiljø på skolene. Dette var første møte, og det vil følges opp med et nytt allerede i begynnelsen av september neste skoleår.

Målet med kampanjen er mindre mobbing, økt trivsel og bedre motivasjon hos alle ungdomsskoleelevene sier Alysha og Nza, påtroppende ledere i elevrådet ved Lofsrud skole.