Hovedseksjon

Poenggrense for opptak vgs

Poenggrense ved opptak ved de videregående skolene skoleåret 2022-23 finner du her: 

2022 Nedre poenggr inntak Vg1_.pdf