Hovedseksjon

Poenggrense for opptak vgs

Poenggrense ved opptak ved de videregående skolene skoleåret 2021-22 finner du her: 

2021 Nedre poenggr inntak Vg1_.pdf