Eksterne prøver skoleåret 2017/2018

Prøver

Datoer: 


Uke 37-39:
Nasjonale prøver i lesing og regning for 8. trinn og 9. trinn.

01. desember: felles heldagsprøve i matematikk for 9. trinn.


10. -12. oktober:  Osloprøve digitale ferdigheter for 10. trinn.
23. novemberFelles heldagsprøve engelsk for 10. trinn.
24. novemberFelles heldagsprøve norsk hovedmål for 10. trinn.
28. novemberFelles heldagsprøve norsk sidemål for 10. trinn.
10. aprilFelles heldagsprøve matematikk for 10. trinn.