Eksterne prøver skoleåret 2016/2017

Prøver

Datoer: 

Uke 36-39:
Nasjonale prøver
8. trinn: Lesing, regning, engelsk
9. trinn: Lesing, regning

10. -13. oktober: 10. trinn: Osloprøve digitale ferdigheter
25. november: 10. trinn: Felles heldagsprøve engelsk
29. november: 10. trinn: Felles heldagsprøve norsk hovedmål
30. november: 10. trinn: Felles heldagsprøve norsk sidemål
01. desember: 9. trinn: Felles heldagsprøve matematikk
28. mars: 10. trinn: Felles heldagsprøve matematikk