Rådgivningstjenesten

Lise Marie M. Solstad. 
Ansvar for klassene: 8A, 8B, 9A, 9D, 10A, 10C og 10E
lise.solstad@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 906 50 637

 

Cecilie Haneborg Hasle
Ansvar for Klassenen: 8C, 8D, 8E, 9B,9C, 9E,10B og 10D
cecilie.haneborg.hasle@ude.oslo.kommune.no
Tlf: 905 91 833

 

Rådgivernes oppgaver:

 • Samarbeid med kontaktlærere / trinn
 • Oppfølging av enkeltelever - samtaler og samarbeidsmøter
 • Møter med ledelsen om enkeltelever og grupper


De samarbeider med:

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT
 • Skolehelsetjenesten: helsesøster, fysiorerapeut og psykolog
 • Logoped
 • Barnevernstjenesten
 • Politiet
 • Barne- og ungdomspsykiatrien
 • Barneskolene: Klemetsrud, Stenbråten og Mortensrud
 • Mortensrud Røde Kors ressurssenter
 • Mortensrud aktivitetshus "Klubben"
 • Bydelen
 • Skoler med alternative skoletilbud