Rådgivningstjenesten

Rådgiver Inger Lohne 

Inger Lohne 
Ansvar for klassene: 8B, 8D, 8E, 9A, 9B, 9E, 10A, 10C

 

 Cecilie Haneborg Hasle 

Cecilie Haneborg Hasle 
Ansvar for: 8A, 8C, 9C,9D, 10B, 10D, 10E

 

Rådgivernes oppgaver:

 • Samarbeid med kontaktlærere / team
 • Oppfølging av enkeltelever - samtaler og samarbeidsmøter
 • Ukentlige møter med ledelsen om enkeltelever og grupper

De samarbeider med:

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT
 • Helsesøster på skolen
 • Logoped
 • Barnevernet
 • Barnevernets ungsomsteam
 • Politiet
 • Barne- og ungdomspsykiatrien
 • Barneskolene: Klemetsrud, Stenbråten og Mortensrud
 • Mortensrud Røde Kors ressurssenter
 • Mortensrud aktivitetshus "Klubben"
 • Bydelen
 • Skoler som har alternative skoletilbud