Rådgivningstjenesten

 
Lise Marie M. Solstad. 
Ansvar for klassene: 8A, 8D,  9A, 9C, 9E, 10B, 10C

 Cecilie Haneborg Hasle 
Cecilie Haneborg Hasle 
Ansvar for: 8B, 8C, 8E,  9B,9D, 10A, 10D

Rådgivernes oppgaver:

 • Samarbeid med kontaktlærere / trinn
 • Oppfølging av enkeltelever - samtaler og samarbeidsmøter
 • Møter med ledelsen om enkeltelever og grupper


De samarbeider med:

 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT
 • Skolehelsetjenesten: helsesøster og fysiorerapeut
 • Logoped
 • Barnevernstjenesten
 • Politiet
 • Barne- og ungdomspsykiatrien
 • Barneskolene: Klemetsrud, Stenbråten og Mortensrud
 • Mortensrud Røde Kors ressurssenter
 • Mortensrud aktivitetshus "Klubben"
 • Bydelen
 • Skoler med alternative skoletilbud