Produksjon av varer og tjenester

Produksjon av varer og tjenester

I dette valgfaget skal dere samarbeide om å utvikle en forretningsidé og etablere en bedrift. Dere skal planlegge, produsere, markedsføre og tilby varer eller tjenester. Her har du mulighet til å utvikle kreativitet og skaperglede og få praktisk trening i idéutvikling. Undervisningen vil foregå på kjøkkenet m/Mat & helselærer Paul.

kun tilgjengelig på 9. trinn