Produksjon av varer og tjenester

Dere skal planlegge, produsere, markedsføre og tilby varer eller tjenester. Her har du mulighet til å utvikle kreativitet og skaperglede og få praktisk trening i idéutvikling. Undervisningen vil foregå på kjøkkenet m/Mat & helselærer Paul.

Faget er tilgjengelig for elever på 9. trinn.