Hovedseksjon

Produksjon av varer og tjenester

Dere skal planlegge, produsere, markedsføre og tilby varer eller tjenester. Her har du mulighet til å utvikle kreativitet og skaperglede og få praktisk trening i idéutvikling. Undervisningen vil foregå på kjøkkenet.

Faget er ikke tilgjengelig skoleåret 2020-2021