Hovedseksjon

Om skolens valgfag

Fysisk aktivitet vil ha to grupper. Alle elever vil ikke få førstevalget sitt da vi må ha et noenlunde likt antall elever på gruppene.

Karakterene på valgfag for alle tre årene kommer på vitnemålet, bortsett fra hvis du har samme valgfaget flere år, da er det det siste året som kommer på vitnemålet. Det er gjennomsnittet som teller ved inntak til videregående skole.