Fremmedspråk

Fremmedspråk

På Lofsrud tilbyr vi fransk og tysk som fremmedspråk, foruten engelsk og norsk fordypning. 

Lærere: 

Tysk: 
Fransk: 
Engelsk fordypning:
Norsk fordypning: